Vårsådd

Plöjning med 4 skärig Kvärneland växelplog
Sådd 6 m Såjet med APV frösåmaskin påmonterad för gräsfrö
Harvning 7,3 m Väderstad
Vanligtvis så brukar vi ta framkörningsavgift som är billigare än timpengen vi utför arbetet för det är för att täcka kostnaden för framkörningen tex ett jobb som är ca 2,5mil bort brukar vi ta ca 600 kr i framkörning och det delas om vi kör till någon annan efteråt.