Slåtter

9m Krone Butterfly slåtterkross med elevatormattor, pris från 160 kr per ha men på små åkrar så brukar genomsnitspriset vara runt 300 per ha.
3,2 m bogserad slåtterkross med 3,5 frontslåtterkross som alternativt komplement.