Skogsavverkning

Till slutavverkning har vi en Ecolog med Logmax 6000.
För gallring har vi en lite mindre Logmax 5000 med 11,5 m kran.
Vi har även en 8 WD specialskördare för gallring av blötmarker med SP 451 aggregat.