Flytgödselkörning

Samsson 25 kubik med 12 m slangramp, flödesdosering, 3 axlar med extra stora 850 hjul.
13 kubik star med 12 m slangramp boggie 800 hjul.
Bägge tunnorna har stora pumpar med mycket hög kapacitet.